Biotechnologie a genové inženýrství Bc

Chemie Bc.

Bioanorganická chemie Bc.

Chemie pro vzdělávání Bc.

Biochemie Bc.

Bioinformatika Bc.

Bioorganická chemie a chemická biologie Bc.

Aplikovaná chemie Bc.

Nanomateriálová chemie Bc.

Analytik specialista Bc.