Bioanorganická chemie je obor zabývající se sloučeninami a chemickými procesy v živé přírodě, jejichž klíčová role je svázána s přítomností především kovových prvků. Studijní obor je určen studentům, kteří mají zájem o anorganickou koordinační chemii se zaměřením na syntézu a studium látek s biologickou aktivitou. Během bakalářského studia si posluchači osvojí základy všech klíčových chemických oborů, tedy anorganické, fyzikální, organické a analytické chemie i biochemie, doplněné o přehledné znalosti z oblasti vývoje léčiv. Seznámí se s teoretickými i praktickými aspekty uvedených oborů, díky čemuž budou připraveni na práci v chemické či biochemické laboratoři. Aktuálnost oboru potvrzuje intenzivní vývoj léčiv, který se stále více orientuje právě na biologicky aktivní koordinační sloučeniny přechodných kovů.

 

Kde se uplatníte?

Studijní obor reaguje na potřeby současného výzkumu i výrobní praxe v oblastech chemie, farmakochemie a medicíny. Absolventi mohou najít uplatnění v běžných chemických laboratořích, ale i v laboratořích institucí, které se zabývají výrobou nebo výzkumem biologicky aktivních látek či léčiv. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

 

Podmínky pro přijetí

Přijímací test z chemie a biologie. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud jste v chemii měli na střední škole průměr klasifikace 2,00 a nižší. Zohledňuje se výroční vysvědčení ze čtyř ročníků středních škol, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2019 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.