Výzkum, vývoj a využití nanomateriálů a nanotechnologií v praxi se dynamicky vyvíjjí, a proto je v této oblasti existuje velká poptávka po odbornících. Cílem studijního oboru Nanomateriálová chemie je vychovat absolventy s odborným zaměřením na chemii, vlastnosti a aplikace nanomateriálů, kteří zvládnou nejen teorii, ale získají i praktické dovednosti pro charakterizaci, přípravu a funkcionalizaci nanostrukturovaných materiálů. Osvojí si také znalosti o aplikacích nanomateriálů v biomedicíně, environmentální chemii, biotechnologiích či katalýze, které mohou uplatnit tvůrčím způsobem v praxi či při samostatné činnosti, a to nejen v oblasti nanomateriálového výzkumu. Věnovat se budou rovněž problematice toxicity nanomateriálů.

+

Kde se uplatníte?

Ve všech oborech, které využívají fyzikálně chemické metody. A to jak ve výzkumu, tak například při výrobě nanomateriálů v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v kontrolních a průmyslových laboratořích i zkušebnictví, ve zdravotnictví, zemědělství či odstraňování ekologických zátěží. Absolventi jsou připraveni zvýšit si kvalifikace v navazujícím magisterském studiu v oblasti nanomateriálové chemie.

Podmínky pro přijetí

Písemný test z chemie. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud jste v chemii měli na střední škole průměr klasifikace 2,00 a nižší. Zohledňuje se výroční vysvědčení ze čtyř ročníků středních škol, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2019 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.