Představujeme zcela nový studijní program, který vychází z aktuálních potřeb zaměstnavatelů analytických chemiků. Zajímá tě, jak pracují přístroje umožňující třeba stanovení drog v tělních tekutinách, pesticidů v potravinách nebo sledování znečištění životního prostředí? Není ti cizí logické uvažování? Pak je tento program právě pro tebe. Kromě nezbytných teoretických předmětů je v průběhu studia kladen důraz především na praktická laboratorní cvičení s použitím nejmodernější analytické instrumentace. Naučíš se vyvíjet vysoce citlivé a spolehlivé analytické metody a vyzkoušíš si i základní údržbu a servis přístrojové techniky.

Kde se uplatníte?

Pokud tě studium bavilo a chceš svoje vědomosti dále rozšiřovat, umožníme ti v rámci přímé prostupnosti pokračování v navazujícím magisterském studiu Analytické chemie.

Jestliže budeš chtít nabyté znalosti a dovednosti uplatnit rovnou v praxi, nalezneš zaměstnání jako samostatný chemik analytik ve farmaceutickém, chemickém a zpracovatelském průmyslu a v podnikových laboratořích při kontrole vstupních surovin, meziproduktů i konečných výrobků, v kontrolních laboratořích sledujících znečištění životního prostředí (např. Česká inspekce životního prostředí), kvalitu zemědělských produktů (např. sledování obsahu reziduí pesticidů) a potravin (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce), ve zdravotnických laboratořích (rozbory krve a moči v laboratořích klinické biochemie a hematologie, stanovení obsahu léčiv v tělních tekutinách v souvislosti se sledováním účinnosti medikamentózní terapie, rozbory v rámci klinické toxikologie, lékařské genetiky atd.),v toxikologických a kriminalistických laboratořích (expertizy pro účely vyšetřování trestných činů, požárů a nehod). Bakalářské studium ti poskytne dostatečnou kvalifikaci pro práci v legislativně regulovaném prostředí (akreditované a certifikované laboratoře a instituce).