Zajímá tě chemie, ale nevíš, jakým konkrétním oborem se vydat? Pak jsi náš člověk. Program CHEMIE tě provede vyváženě všemi chemickými obory. Naučíš se analyzovat složení přírodních i uměle vyráběných materiálů, seznámíš se s postupy fyzikální chemie, v biochemii zjistíš, jak funguje příroda na molekulární úrovni, v organické a anorganické chemii se naučíš připravovat různé chemické sloučeniny.
Během 3 let vyzkoušíš všechny chemické disciplíny a zjistíš, co tě nejvíc zaujalo. Kam zamíříš na navazující magisterské je jen na tobě. My ti k tomu dáme vynikající startovní pozici a přímou prostupnost do zvoleného magisterského programu k tomu.

Kde se uplatníte?

Jako absolvent jednooborového bakalářského studia chemie budeš vzdělaným odborníkem, který je vybaven teoretickými a praktickými dovednostmi odpovídajícími současnému stavu rozvoje chemických disciplín. Budeš schopen samostatně plnit úkoly, se kterými se setkáš v nejrůznějších laboratořích (syntetických i analytických) případně provozech, a to jak chemických a farmaceutických, tak i potravinářských podniků, v laboratořích kontrolních institucí i laboratořích klinických. Uplatníš se v podnicích chemického a farmaceutického průmyslu, ale i v dalších organizacích včetně např. institucí věnujících se nakládání a likvidaci chemických látek. V těchto provozech se můžeš uplatnit i v řídících funkcích.

Vyrovnané kvalitní vzdělání ve všech chemických oblastech Ti poskytne značnou flexibilitu a výhodu na trhu práce oproti specializovanějším bakalářským oborům.

Přes 80% studentů však dále využívá přímé prostupnosti a pokračuje ve studiu ve zvoleném navazujícím magisterském programu (bez přijímacích zkoušek). Tam se můžeš zabývat praktickými i vědeckými projekty s využitím pokročilých metod a nejmodernějších přístrojů a technologií. Máš možnost takto pokračovat v programech Analytická chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Bioanorganická chemie, Biofyzikální chemie, Chemie životního prostředí, Materiálová chemie. Po vykonání přijímacích zkoušek můžeš samozřejmě pokračovat i v oborech dalších doma i v zahraničí.