Obor Aplikovaná chemie je jako stvořený pro ty, kteří si chtějí rozšířit středoškolské znalosti chemie, angličtiny a výpočetní techniky, seznámit se s moderními instrumentálními metodami a umět je využívat v praxi. Během studia se posluchači naučí získávat a zpracovávat experimentální data a následně je prezentovat. Výuka chemie je oproti klasickým chemickým oborům zaměřena více na teoretické i praktické základy experimentálních metod, které se využívají ve výzkumu i průmyslu. Studenti si mohou vybrat ze dvou modulů, jež je připraví na působení v praxi. Zatímco chemicko-materiálový modul je zaměřen hlavně na metody studia pevných látek včetně nanomateriálů a doplněn o předměty související s hlavními problémy managementu chemické laboratoře či podniku, ekonomicko-manažerský modul klade důraz na problematiku managementu a zabývá se i otázkami firemních financí, daní, marketingu nebo strukturou a činností státní správy v ČR včetně přehledu nejdůležitějších zákonů.

Kde se uplatníte?

V chemických, zdravotnických, farmaceutických, potravinářských a zkušebních laboratořích, souvisejících oblastech státní a podnikatelské sféry, ve výrobě, zpracování, nakládání, prodeji a likvidaci chemických látek. Ve veřejné správě jako specialista v oborech, kde lze využít chemické znalosti propojené s ekonomickými a právními znalostmi. Je rovněž možné pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech.

Podmínky pro přijetí

Přijímací zkoušky z chemie. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud jste v chemii měli na střední škole průměr klasifikace 2,00 a nižší. Zohledňuje se výroční vysvědčení ze čtyř ročníků středních škol, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2019 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.