Studium si klade za cíl seznámit posluchače s teoretickými poznatky z oblasti chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie se zaměřením na biologicky aktivní sloučeniny a principy jejich chování na molekulární a buněčné úrovni. V praktické rovině je studium zaměřeno na získání dovedností nutných pro práci v chemické či biologické laboratoři. V rámci kvalifikačních prací se studenti mohou zaměřit na řešení problematiky přípravy a modifikace nových, biologicky aktivních organických sloučenin a určovat vztahy mezi jejich strukturou a biologickými účinky, alternativně mohou přímo studovat biologické vlastnosti organických sloučenin, jejich metabolické přeměny, farmakologické vlastnosti, ovlivňování metabolických procesů na molekulární úrovni, apod. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění ve výzkumu biologicky aktivních látek z pohledu syntézy nebo z pohledu jejich studia v biologických matricích.

 

Kde se uplatníte?

Absolvent splňuje předpoklady pro základní uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu: 1) laboratoře zaměřené na vývoj syntéz a výrobu lékových substancí a jejich intermediátů; 2) laboratoře zaměřené na izolaci a studium účinků přírodních sloučenin; 3) kontrolní laboratoře ve farmaceutickém průmyslu; 4) laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků a metod; 5) klinické biochemické, toxikologické a jiné příbuzné laboratoře (nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení).

 

Podmínky pro přijetí

Přijímací zkoušky z chemie a biologie. Lze prominout v případě, že má uchazeč na střední škole ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z chemie i biologie menší nebo rovnu 1,25.