Analýza, zpracování a interpretace dat získaných v biologii, biochemii, medicíně nebo dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti ¬ právě to je hlavní úkol bioinformatiků, kteří představují pomyslný most mezi biology a výpočetními techniky. Zájem o tyto specialisty narůstá spolu se stále se zvětšujícím objemem biologických dat, jež vědci díky pokročilým metodám výzkumu získávají. Studenti oboru si osvojí základní poznatky z oblasti informačních technologií včetně algoritmů, programování a počítačové grafiky, biochemie, fyzikální chemii a biologických oborů. Stranou jejich zájmů nezůstává ani matematika, obecná a organická chemie, orientují se i ve statistice a databázích. Absolventi dokáží porozumět starým bioinformatickým algoritmům a navrhovat nové.

 

Kde se uplatníte?

V institucích pro biologický, biochemický a biotechnologický výzkum, farmaceutických a zdravotnických zařízení, potravinářství, zemědělství a v dalších oborech, kde se zpracovávají data získaná analýzou biologického vzorku.

 

Podmínky pro přijetí

Přijímací zkoušky z matematiky, chemie a biologie. Bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru.