Obor detailně seznamuje se základními chemickými obory, tedy obecnou, anorganickou, fyzikální, organickou a analytickou chemií a biochemií, nechybějí ale ani přednášky a semináře věnované speciálním chemickým disciplínám a metodám výzkumu. Jelikož obor primárně slouží jako předstupeň navazujícího magisterského oboru Učitelství chemie pro střední školy, tvoří významnou část výuka základních pedagogických, psychologických a didaktických disciplín. Všechny teoretické znalosti doplňují velmi dobré experimentální dovednosti a návyky.

 

Kde se uplatníte?

Absolventi, kteří se nehodlají dále připravovat na profesi středoškolského učitele chemie, najdou plnohodnotné uplatnění v chemických laboratořích i provozech.