Biochemie Ph.D.

Analytická chemie Ph.D.

Didaktika chemie Ph.D.

Fyzikální chemie Ph.D.

Organická a bioorganická chemie Ph.D.

Anorganická chemie Ph.D.