Čtyřleté doktorské studium je zaměřeno na porozumění základům analytických procesů a schopnost efektivně řešit široké spektrum analytických problémů. Důraz je kladen na syntézu vědomostí a kritického hodnocení experimentů. Studenti se učí používat v praxi moderní analytické techniky včetně složitých přístrojů pro řešení nejrůznějších problémů. Jsou vedeni k tomu, aby byli schopni konstruovat nová analytická zařízení a navrhovat nové analytické postupy pro komplexní vzorky a náročné analýzy, jako je identifikace metabolitů, distribuce prvků v tkáních a rostlinných pletivech, separace chirálních látek, hodnocení originality a bezpečnosti potravin, analýza léčiv, detekce nezákonné manipulace s kontrolovanými látkami a další forenzní aplikace, materiálová analýza uměleckých děl a archeologických nálezů.

Kde se uplatníte?

Na vysokých školách, akademických, resortních i podnikových výzkumných pracovištích, v průmyslových a zemědělských podnicích, chemickém a farmaceutickém průmyslu, zdravotnických zařízeních. Absolventi mohou zastávat vedoucí pozice v kontrolních laboratořích, monitorujících pracovištích (např. kontroly léčiv, potravin, životního prostředí), jsou připraveni i k řízení kontrolních institucí a projektů.

Podmínky pro přijetí

Absolvování přijímacího pohovoru zaměřeného na diskuzi o dosavadní odborné činnosti uchazeče, jeho odborných zájmech a jeho dalších cílech při studiu.