Obor je určený zájemcům o širší studium anorganické chemie se zaměřením na sloučeniny kovů, kteří se chtějí stát vysoce kvalifikovanými odborníky pro vědeckou práci v daném oboru. Získané znalosti jim umožní detailně pochopit vztah mezi molekulovou či krystalovou strukturou anorganických látek a jejími vlastnostmi. Stěžejní část studia spočívá v experimentální a teoretické činnosti směřující k přípravě nových anorganických materiálů, zejména na bázi koordinačních sloučenin, a v jejich aktivním zapojení do řešení vědecko-výzkumné činnosti školicího pracoviště. Studenti zdokonalují své schopnosti samostatně prezentovat výsledky vědecké práce na domácích i zahraničních konferencích, získají i pedagogické zkušenosti díky výuce studentů odpovídajících studijních chemických oborů.

Kde se uplatníte?

Jako odborní či vědečtí asistenti na vysokých školách nebo výzkumných ústavech, případně jako samostatní odborní či vedoucí pracovníci v průmyslu v tuzemsku i zahraničí.

Podmínky pro přijetí

Úspěšné absolvování přijímacího řízení formou motivačního pohovoru, kdy komise zjišťuje studentův zájem o obor a úroveň předcházejících odborných znalostí včetně znalosti anglického jazyka. Nutnou podmínkou je absolvování navazujícího studia přírodovědného nebo technického směru v oboru blízkém chemii.