Cílem doktorského studia je příprava vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, kteří budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru, jako jsou například syntézy jednotlivých strukturních typů organických molekul a jejich funkčních derivátů, určování struktury s využitím analytických metod, studium reaktivity a fyzikálně chemických vlastností. Studenti si osvojí moderní metody syntézy organických sloučenin, využití různých analytických technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Velká pozornost je věnována zejména studiu heterocyklických sloučenin a studiu přírodních a biologicky aktivních sloučenin. Hlavním těžištěm studia je práce na experimentech pod vedením zkušených a kvalifikovaných vysokoškolských učitelů. Studenti jsou zapojeni do projektů, které řeší pracovníci katedry v oblasti syntézy látek s potenciální biologickou aktivitou a také do významně se rozvíjející syntézy na pevné fázi a kombinatoriální chemie.

Kde se uplatníte?

Jako vedoucí výzkumných a vývojových laboratoří zaměřených na přípravu organických sloučenin a modifikaci materiálů ve státních a soukromých institucích chemického či farmaceutického průmyslu. Typickým místem uplatnitelnosti jsou laboratoře zaměřené na vývoj syntéz, přípravu organických substancí včetně léčiv, modifikaci materiálů, laboratoře zaměřené na izolaci sloučenin a studium jejich struktury nebo laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků.

Podmínky pro přijetí

Úspěšné složení přijímacích zkoušek.