Studium si klade za cíl seznámit posluchače s aktuálními poznatky z oblasti bioorganické chemie, chemické biologie a farmacie, rozšířit jejich předchozí znalostí týkající se přípravy organických sloučenin a studia jejich vlastností, a to v oblasti přírodních i syntetických, biologicky aktivních sloučenin. V praktické rovině je studium zaměřeno na rozvoj dovedností studentů nutných pro zcela samostatnou výzkumnou práci v chemické nebo biologické laboratoři, pouze s občasnou konzultací školitelem. V rámci svých kvalifikačních prací se studenti zaměřují na zcela samostatnou práci v oblasti přípravy a modifikace biologicky aktivních sloučenin a vyhodnocování vztahů mezi jejich strukturou a biologickými účinky, nebo přímé studium ovlivňování biologických procesů v živých systémech organickými sloučeninami přírodního i syntetického charakteru. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění ve výzkumu biologicky aktivních látek z pohledu syntézy nebo z pohledu jejich studia v biologických matricích.

Kde se uplatníte?

Absolvent splňuje předpoklady pro široké uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu. V závislosti na profilaci během studia (chemický nebo biologický směr) pro něj existují následující možnosti: 1) laboratoře zaměřené na vývoj syntéz a výrobu lékových substancí a jejich intermediátů; 2) laboratoře zaměřené na izolaci přírodních sloučenin a studium jejich účinků; 3) kontrolní laboratoře ve farmaceutickém průmyslu; 4) laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků a metod; 5) klinické biochemické, toxikologické a jiné příbuzné laboratoře (nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení).

Podmínky pro přijetí

Úspěšné splnění testu z organické, bioorganické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Absolventi bakalářského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie, Biochemie a Bioanorganická chemie jsou přijímání bez přijímací zkoušky.

Předpokládaný počet přijatých: 10