Navazující magisterský studijní obor profiluje absolventy stejnojmenného bakalářského studia v oblastech strukturní bioinformatiky proteinů a nukleových kyselin, proteomiky a genomiky. Samozřejmostí je další vzdělávání v informačních technologiích, jako jsou teorie informace a kódování, algoritmy, databáze, umělé neuronové sítě a podobně. Absolventi se stávají odborníky s ucelenými znalostmi informačních technologií, výpočetní techniky, biochemie a biologických oborů věnujících se studiu nejvýznamnějších buněčných makromolekul – proteinů a nukleových kyselin. Jsou schopni navrhovat nové bioinformatické algoritmy založené na moderních poznatcích z oblasti analýzy a zpracování dat. Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanou silou zejména pro oblast zpracování dat v oborech biologie, biochemie a biotechnologie, opírají se však o širokou a univerzální znalost informatiky.

Kde se uplatníte?

Mimo jiné v ústavech pro biologický, biochemický a biotechnologický výzkum, ale také v zemědělství, zdravotnictví a průmyslu. Obecně v zařízeních, kde se zpracovávají (nejen) biologická data.

Podmínky pro přijetí

Přímá prostupnost pro naše absolventy Bc. bioinformatiky = bez přijímacích zkoušek.

Předpokládaný počet přijatých: 10