Skip to main content
Category

Aktuality

Mezinárodní workshop o počítačovém vývoji léčiv

Na moderní trendy ve využití počítačových nástrojů a přístupů při návrhu léčiv bude zaměřen sedmý ročník mezinárodního workshopu Advanced in silico Drug Design, který od pondělí 29. ledna do čtvrtka 1. února pořádá na přírodovědecké fakultě katedra fyzikální chemie ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny lékařské fakulty. Přednášet budou odborníci z European Bioinformatics Institute, Universität Wien, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ÚOCHB a další partneři z aliance Aurora.

 

Více informací naleznete na stránce workshopu.

Den otevřených dveří 27. ledna 2024

V sobotu dne 27. ledna 2024 od 9:00 proběhne v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouc Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout chemické katedry a zjistit více informací o možnostech studia. Více informací naleznete zde a zde.

Noc vědců

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je veřejná vysoká škola, která si už příští rok připomene 450 let od svého založení.  Nyní představuje moderní a progresivní vzdělávací instituci s širokou nabídkou studia a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů ve zhruba tisícovce unikátních kombinacích studijních programů. Olomoucká univerzita patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené české vysoké školy a vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami. Pravidelně se řadí k TOP třem českým univerzitám. Nemalou měrou přispívá i k popularizaci vědy, především pak akcemi Pevnosti poznání nebo právě Nocí vědců.

Olomoucká muzejní noc

Přírodovědecká fakulta se k Olomoucké muzejní noci každoročně připojuje. Široké veřejnosti nabízí komentované prohlídky budov, jejich pracovišť včetně laboratoří a zpřístupnění sbírek. V programu zájemci najdou také ukázky vybraných pokusů či práce s přístroji. Tradičně bude možné navštívit i vyhlídkové terasy.

V Olomouci se po deseti letech uskuteční 74. sjezd chemiků

Na počest profesora Vilíma Šimánka, jež je mezinárodně uznávaným odborníkem na komplexní výzkum přírodních látek, se v Olomouci na pedagogické fakultě uskuteční 74. Sjezd chemiků. Akci od 4. do 7. září pod záštitou rektora Univerzity Palackého Martina Procházky pořádají Česká společnost chemická, Slovenská chemická spoločnosť a Česká společnost průmyslové chemie.

Experimentální minipivovar

Výrobu piva a technologické postupy, jeho vliv na lidské zdraví nebo místo v historii a dějinách chemie. To vše nabídne nově instalovaný Experimentální mikropivovar Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti při vaření piva získají informace nejen o technologickém postupu a chemických dějích, které dávají tomuto nápoji charakteristické vlastnosti, ale také o blahodárném vlivu přiměřené konzumace piva na lidské zdraví. Experimentální pivovar uvaří první várku piva do konce srpna.

Noc vědců

Také fyzikálně-chemické ukázky lze vnímat téměř všemi smysly, například hmatem lze vyzkoušet vlastnosti kapalin a přesvědčit se, že se kapalina nechová tak, jak předpokládáme. Můžeme se podívat na vlastnosti nanočástic anebo pozorovat magnetismus ve spojitosti s tekutým dusíkem.