Skip to main content

Také fyzikálně-chemické ukázky lze vnímat téměř všemi smysly, například hmatem lze vyzkoušet vlastnosti kapalin a přesvědčit se, že se kapalina nechová tak, jak předpokládáme. Můžeme se podívat na vlastnosti nanočástic anebo pozorovat magnetismus ve spojitosti s tekutým dusíkem.