Cílem profesně zaměřeného magisterského studijního programu Analytický biochemik je intenzivní prohloubení teoretických i praktických znalostí v oblasti biochemie a molekulární biologie s důrazem na analytické a diagnostické metodické přístupy používané v praxi. Součástí programu je rozšířená výuka klinické biochemie se zaměřením na nejmodernější omické metody, výuka hematologických a imunologických diagnostických metod a metod využívaných v diagnostice ve veterinárních laboratořích a v rostlinolékařství. Praktické dovednosti budou získány v rámci rozšířené experimentální výuky a absolvováním 6 týdenní oborové praxe. Cílem je připravit absolventy s rozvinutými schopnostmi samostatně provádět, vyhodnocovat a inovovat laboratorní analýzy, se znalostí zásad správné laboratorní praxe a řízení jakosti.

Kde se uplatníte?

Absolventi získají kvalitní teoretické znalosti a zejména budou disponovat širokou škálou praktických dovedností v oblasti analytické a klinické biochemie a molekulární biologie včetně znalostí diagnostických metod používaných v praxi, jsou schopni vyvíjet, optimalizovat a validovat nové metody a aplikovat je do laboratorní praxe, což jim významně zvýší možnost získat uplatnění v biochemických a molekulárně biologických laboratořích nejrůznějších institucí zaměřených na humánní nebo veterinární medicínu, analýzu biologického materiálu a biomolekul ve farmacii, zemědělství aj.

Pracovní pozice: v laboratořích aplikační sféry zaměřených na biochemické, bioanalytické a molekulárně biologické metody; tj. potravinářských, zemědělských, farmaceutických, zdravotnických, kriminalistických, biotechnologických kontrolních a diagnostických laboratoří. Rovněž možnost práce ve výzkumných a vývojových laboratořích a možnost pokračovat v doktorském studiu Biochemie.

Podmínky pro přijetí

Profesně zaměřený navazující studijní program Analytický biochemik je vhodný pro absolventy bakalářského studijního programu Biochemie, případně příbuzných bakalářských studijních programů, v rámci kterých studenti získali základní teoretické případně i praktické znalosti a zkušenosti z chemie, biochemie a molekulární biologie. Pro přijetí musí absolventi výše uvedených bakalářských studijních programů složit písemnou přijímací zkoušku ze znalostí biochemie a molekulární biologie odpovídající rozsahu studia v rámci bakalářského studijního programu Biochemie.

Předpokládaný počet přijatých: 10